NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijziging van de opzeggingstermijnen tijdens het begin van de arbeidsrelatie

03-04-2018

De wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie wijzigt de opzeggingstermijnen in geval van opzegging door de werkgever tijdens het begin van de arbeidsrelatie. 

Er wordt voorzien in een meer geleidelijke opbouw van de opzeggingstermijnen tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. De nieuwe opzeggingstermijnen zijn van toepassing op opzeggingen die worden ter kennis gebracht vanaf 1 mei 2018. 

Het is de datum van ontslag die in dit kader relevant is, zijnde de dag waarop de ene partij aan de andere partij haar wil ter kennis brengt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In geval van een ontslag met een opzeggingstermijn door middel van een aangetekende brief is bijgevolg de dag waarop de ontslaggevende partij de ontslagbrief verstuurt (postdatum) relevant.

Anciënniteit 

< 1 maand

< 2 maand

<3 maand

< 4 maand

< 5 maand 

6 maand

Huidige opzeg

2 weken

2

2

4

4

4

Opzeg vanaf 1/5/2018

1 week

1

1

3

4

5

 

Bron : Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie.  


Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens