NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De FOD Werkgelegenheid bezoekt scholen met de Federal Truck om het sociaal overleg voor te stellen

10-09-2018

Sociaal overleg, wat is dat nu eigenlijk ? Waarvoor dient een collectieve arbeidsovereenkomst ? Wie contacteer je als problemen hebt met je werkgever?

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités sensibiliseert de FOD Werkgelegenheid leerlingen uit de laatste jaren BSO en TSO. De Federal Truck zal een bezoek brengen aan scholen in alle Belgische provincies en hen op een interactieve en geanimeerde wijze het belang van het sociaal overleg bijbrengen. 

 

50 jaar wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Op 5 december 1968 ondertekende de Koning de wettelijke basis voor de oprichting van de paritaire comités en het belangrijkste product dat uit dit overleg voortkomt: de collectieve arbeidsovereenkomsten. Het sociaal overleg, of de collectieve arbeidsbetrekkingen tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, is sterk ontwikkeld in België. Het vormt één van de fundamenten van ons sociaal-economisch systeem.

Dit jaar vieren we het 50-jarig bestaan van deze wet.

Het Belgisch model steunt op het begrip representatieve organisatie en is gestructureerd op verschillende niveaus. Collectieve onderhandelingen hebben in België een grote praktische weerslag op het dagdagelijks leven van werknemers en werkgevers. Goede collectieve arbeidsverhoudingen dragen bij tot de bevordering van de arbeidskwaliteit en tot het voorkomen en het oplossen van conflicten.

 

Meer dan 1000 leerlingen in 15 scholen

De FOD Werkgelegenheid zal in de komende maanden meer dan 1000 leerlingen in 15 scholen doorheen heel België in contact brengen met de fundamenten van het sociaal overleg. Werkgever- en werknemersorganisaties, collectieve arbeidsovereenkomsten, rechten en plichten, … tijdens een interactieve sessie worden de leerlingen in deze wereld ondergedompeld.

 

Federal Truck

De Federal Truck is een vrachtwagen die volledig is ingericht om sensibiliseringsacties te voeren. Hij biedt de federale overheid de mogelijkheid om de leerlingen op een geanimeerde en interactieve manier te ontmoeten en te informeren. De truck is uitgerust met zitbankjes, een interactief spel en een photobooth, met mogelijkheid om foto’s af te drukken.

Er is een pedagogisch dossier beschikbaar voor scholen die interesse hebben in dit thema.

 

Meer informatie over het sociaal overleg

Meer informatie vind je in het thema Sociaal Overleg.

 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens