NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hervorming van het adoptieverlof en invoering van het pleegouderverlof

26-09-2018

De wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 26 september 2018. 

Deze wet is ontstaan uit parlementaire initiatieven en wijzigt de artikelen 30 ter en 30 quater van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de hervorming van het adoptieverlof enerzijds en op de invoering van een nieuw type van pleegouderverlof anderzijds.

De wet legt haar inwerkingtreding vast op 1 januari 2019.

Voor meer uitgebreide informatie kan u de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers raadplegen, www.dekamer.be Doc. 54 2240 (2016/2017).

 

Bron : Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof (B.S. 26 september 2018). 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens