NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Wijziging van de opnamemodaliteiten van het ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand

26-09-2018

Op 26 september 2018 zijn de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft en de wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (inwerkingtreding: 6 oktober 2018). 

Deze wetten kwamen tot stand op basis van parlementaire initiatieven en brengen wijzigingen aan op het vlak van de thematische verloven. 

Er wordt namelijk aan de Koning de bevoegdheid gegeven om in de toekomst in de volgende opnamemodaliteiten te voorzien:   

  • 1/10de ouderschapsverlof, eventueel mits akkoord van de werkgever; 
  • opsplitsing van het voltijds ouderschapsverlof in weken, mits akkoord van de werkgever; 
  • opsplitsing van het halftijds ouderschapsverlof in maanden, mits akkoord van de werkgever; 
  • opsplitsing van het voltijds verlof voor medische bijstand in weken, mits akkoord van de werkgever.    

Vooraleer werknemers gebruik kunnen maken van het 1/10de ouderschapsverlof en deze kortere opnameperiodes moeten de koninklijke besluiten die het recht op ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand regelen nog in deze zin worden aangepast.  

Van zodra deze koninklijke besluiten zijn aangepast en deze modaliteiten effectief kunnen worden opgenomen, zal deze website daar melding van maken.  

In afwachting hiervan, kunnen werknemers de bestaande rechten inzake ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand blijven uitoefenen.   

Bron: Wet van 2 september 2018 tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft en wet van 2 september 2018 tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven (BS 26 september 2018). Deze wetten wijzigen de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen (art. 102, 102bis en 105).   

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens