NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Aanpassing grenswaarden – publieke raadplegingsprocedure

14-11-2018

Op 14 november 2018 is de vijfde publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling aan chemische agentia gestart. Deze procedure beoogt:

  • de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn (EU) 2017/2398 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van Richtlijn 2004/37/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk.
  • de mogelijkheid tot aanpassing van de grenswaarde van benzeen, uitgaande het RAC criteriumdocument van 9 maart 2018 (ECHA/RAC/O-000000-1412-86-187/F).
  • de verdere behandeling van de stoffen ethyleenimine, vanadium pentoxide, cresol, talk en pentachloorfenol, waarvoor in de tijdens de vierde raadplegingsprocedure ingediende bezwaardossiers een lagere grenswaarde werd gevraagd.

Bezwaren tegen individuele grenswaarden kunnen worden ingediend tot en met 31 januari 2019. De vereiste omstandige bezwaardossiers voor de individuele grenswaarden, waartegen bezwaar werd aangetekend, kunnen worden ingediend tot en met 30 april 2019.

U vindt meer informatie over deze procedure in de module Procedures en formulieren > Publieke raadplegingsprocedure betreffende grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens