NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Aanpassing van het politiek verlof ingevolge het Vlaams decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (prive-sector)

23-04-2019

Het koninklijk besluit van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat is op 23 april 2019 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (inwerkingtreding op 1 januari 2019).  

Dit koninklijk besluit concretiseert onder meer het recht op politiek verlof voor werknemers die lid zijn van een bijzonder comité voor de sociale dienst.  Op basis van het Vlaams decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur zijn de meeste ocmw’s in Vlaanderen verplicht om een dergelijk comité op te richten.  Naast gewone raadsleden kunnen ook externen lid zijn van de betrokken comités.  

Bij het thema Verloven > Politiek verlof vindt u uitgebreidere informatie over het politiek verlof dat van toepassing is op de werknemers en werkgevers uit de privé-sector.        

Bron: koninklijk besluit van 4 april 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat .   

 Wettelijke referenties   

  • Wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat;
      
  • Koninklijk besluit van 28 december 1976 betreffende de duur en de voorwaarden van gebruikmaking van het verlof, verleend bij de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens