NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Aanpassing van de bepalingen van de codex over het welzijn op het werk die betrekking hebben op jongeren en stagiairs

21-06-2019

Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 juni 2019. Het treedt in werking op 30 juni 2019.

Verduidelijking van het verbod op tewerkstelling van jobstudenten en de afwijkingen hierop


Het koninklijk besluit van 22 mei 2019 voegt een nieuw hoofdstuk IV/1 in dat bijzondere bepalingen bevat die van toepassing zijn op jobstudenten. Dit hoofdstuk bestaat uit de artikelen X.3-11 en X.3-11/1.

Het nieuwe artikel X.3-11 bepaalt de voorwaarden waaronder jobstudenten arbeid mogen verrichten die als gevaarlijk wordt beschouwd.

Daarnaast verduidelijkt het nieuwe artikel X.3-11/1 het verbod om jobstudenten te werk te stellen aan het bedienen van gemotoriseerde toestellen en de afwijkingen hierop.

Als algemene regel geldt dat de bediening van gemotoriseerde toestellen die dienen voor het verplaatsen, heffen, stapelen, stockeren of destockeren van lasten of voor het laden en lossen van vrachtwagens, in de ondernemingen of opslagplaatsen, alsook op de plaatsen die periodiek of tijdelijk worden gebruikt voor de organisatie van evenementen, verboden is.

Onder bepaalde voorwaarden is het toegelaten voor jobstudenten om een platformtruck of een transpallet te besturen. Van deze begrippen werd een definitie voorzien.

Actualisering van de bijlage


De opsomming van de verboden blootstellingen aan bepaalde gevaarlijke stoffen en het uitvoeren van werkzaamheden of de aanwezigheid op plaatsen waarbij bepaalde gevaarlijke stoffen worden gebruikt, werd aangepast aan de meer recente regeling in verband met de indeling van gevaarlijke stoffen.

Er wordt eveneens uitdrukkelijk voorzien dat landbouwmachines moeten beschouwd worden als gevaarlijke machines, waardoor het besturen van dergelijke machines onder het algemeen verbod op gevaarlijke arbeid valt.

Aanpassing van het gezondheidstoezicht op stagiairs


Ingevolge het koninklijk besluit van 24 april 2014 tot wijziging van diverse bepalingen inzake welzijn op het werk, werd een nieuw systeem voor de evaluatie van de gezondheidstoestand van werknemers die werken met beeldschermapparatuur ingevoerd. Dezelfde regeling is nu ook van toepassing op stagiairs.
 

 

 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens