NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwe webtoepassing voor het opzoeken van tewerkstellingsmaatregelen

20-03-2007

In België gelden heel wat tewerkstellingsbevorderende maatregelen. Het is voor de betrokkenen (werkgever en werkzoekende) echter niet altijd evident om te achterhalen op welke maatregelen zij een beroep kunnen doen en welke financiële voordelen aan deze maatregelen verbonden zijn. De nieuwe webtoepassing brengt de vele tewerkstellingsbevorderende maatregelen die bestaan op zowel federaal als gewestelijk niveau samen in een raadpleegbaar geheel.

Deze toepassing is toegankelijk via het thema Werkgelegenheid > Werkgelegenheidsmaatregelen > Opzoeken tewerkstellingsmaatregelen.

De webtoepassing geeft:

  • aan de werkgever die een werkzoekende wil aanwerven de mogelijkheid om de voor hem meest gunstige maatregel te zoeken,
  • aan de werkzoekende een overzicht van steunmaatregelen waarop zijn toekomstige werkgever bij zijn aanwerving een beroep kan doen,
  • aan de werkgever of de werknemer een overzicht van maatregelen en premies waarop zij recht hebben.

Via het beantwoorden van enkele vragen, krijgt u een selectie van maatregelen waarvoor u in aanmerking komt. Wanneer er nieuwe maatregelen in voege treden dan worden deze onmiddellijk opgenomen. Maatregelen die enkel gelden voor één sector zijn niet opgenomen in het overzicht.

U hebt altijd de mogelijkheid om het overzicht van alle opgenomen maatregelen te raadplegen. Eveneens kunt u ook de maatregelen opzoeken die specifiek gericht zijn voor de tewerkstelling van personen die tot een bepaalde doelgroep behoren.

In de beschrijving van de maatregel vindt u meer over de te volgen procedures en de financiële voordelen die u kunt verkrijgen. Eveneens wordt aangeduid welke maatregelen kunnen gecombineerd worden en welke niet. Bij elke maatregel staan ook de contactgegevens van de overheidsinstelling die u kunt contacteren met uw vragen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens