NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Tien bedrijven krijgen het Label Gelijkheid Diversiteit

22-03-2007

Vandaag hebben de federale ministers van Werk en Gelijke Kansen, Peter Vanvelthoven en Christian Dupont, de eerste Labels Gelijkheid Diversiteit uitgereikt.

Tien bedrijven ontvangen vandaag, na het voeren van een doorgedreven diversiteitsbeleid, het Label Gelijkheid Diversiteit van ministers Vanvelthoven en Dupont: Sodexho, Randstad, NMBS (Holding, Infrabel, NMBS),  Stad Leuven, Ethias, Federale Politie, Boulot, Age d?Or Services (Luik), OIVO en Center Parcs België.

Tijdens de Interministeriële Conferentie van 11 mei 2005 werd beslist de mogelijke invoering te onderzoeken van een label voor ondernemingen die grote inspanningen leveren om de diversiteit in hun organisatie te bevorderen.
Het is een opdracht van iedereen in de samenleving om inspanningen te doen om discriminatie te bannen en diversiteit aan te moedigen. Beide ministers pleiten ervoor dat het personeelsbestand van een onderneming een afspiegeling is van de steeds diverser wordende maatschappij.

Minister Vanvelthoven: "Diversiteit is een noodzaak geworden voor onze ondernemingen. We kunnen het waardevolle talent, de kennis en de vaardigheden bij mensen van vreemde afkomst, bij oudere werknemers, bij vrouwen en bij mensen met een handicap niet verloren laten gaan. Diversiteit biedt voor diezelfde bedrijven bijgevolg tal van voordelen: gevarieerde kandidaturen, verbetering van de interne samenhang, imago, nieuwe ideeën en betere relaties met de klanten."

In september 2006 ging het pilootproject Label Gelijkheid Diversiteit van start. Het project richtte zich zowel op grote als kleine bedrijven, in de privé-, overheids- en tertiaire sector. In totaal hebben vijftien bedrijven zich vrijwillig geëngageerd voor de pilootfase.

Om in aanmerking te komen voor het Label Gelijkheid Diversiteit moeten vier vereisten vervuld zijn:
1. het naleven van de wetgeving inzake gelijke kansen en niet-discriminatie
2. het uitwerken en uitvoeren van een diversiteitsvriendelijke bedrijfscultuur en een diversiteitsvriendelijk personeelsmanagement
3. de participatie van de eigen werknemers aan het uitwerken van het actieplan
4. een permanente bijsturing door het voorleggen van positieve resultaten in vergelijking met beginsituatie.
  
Er worden maar liefst elf actieterreinen voorgesteld, die verband houden met het management van de onderneming alsook met een lijst van goede praktijken waaruit het bedrijf inspiratie kan putten. Centraal in deze actieterreinen staan een grondige analyse van het bestaande diversiteitsbeleid en de communicatie erover binnen de onderneming. Maatregelen zoals het opvangen van nieuwkomers, het waarborgen van de gelijke toegang tot opleidingen en mobiliteit, het analyseren van personeelsverloop of het aanpassen van de werkomstandigheden aan bepaalde doelgroepen, behoren tot de actieterreinen van het personeelsmanagement. Ook inspanningen voor de gelijkheid in bezoldiging en het afstemmen van beroeps- en privé-leven zijn belangrijke aandachtspunten. 

Samen met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, hebben de betrokken ondernemingen het afgelopen half jaar intensief aan hun diversiteitsbeleid gewerkt. Ze konden daarbij rekenen op de ondersteuning van een diversiteitsconsulent. Eenmaal hun dossier was afgerond, heeft het Adviescomité over de verschillende dossiers haar advies aan de beide ministers uitgebracht.

De tien organisaties ontvangen dit label voor een periode van drie jaar of één jaar. Na één jaar worden ze geëvalueerd en wordt nagegaan of ze hun inspanningen ook verderzetten.

Minister Dupont: "Dit pilootproject heeft getoond dat bedrijven bereid zijn hun interne structuur grondig te analyseren en te hervormen om meer diversiteit te creëren. Zij hebben dan ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, naar werkgelegenheid én beeldvorming toe. Ik ben dan ook verheugd dat de bereidwilligheid om onze samenleving diverser en beter te maken, zeer groot is. Hun enthousiasme heeft me gesterkt het Label aan alle ondernemingen in ons land open te stellen."

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens