NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Minister Vanvelthoven reageert op eerste loonkloofrapport

26-03-2007

De combinatie werk en gezin vergemakkelijken. Met het Label Gelijkheid Diversiteit ondernemingen aanmoedigen acties te ondernemen om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten. Typische vrouwelijke kenmerken even hoog waarderen als typisch mannelijke als deze in een functie belangrijk zijn. Dit zijn volgens minister van Werk Peter Vanvelthoven manieren om de loonkloof aan te pakken. Hiermee reageerde hij op de voorstelling van het eerste Jaarrapport Loonkloof.

Vandaag wordt voor de eerste keer het rapport over de loonkloof voorgesteld. Dit rapport werd opgesteld door het Instituut voor Gelijkheid van vrouwen en mannen en de FOD WASO (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg). In dit rapport wordt de loonkloof op 15% geschat. Mannen verdienen anno 2007 dus nog steeds een pak meer dan vrouwen. Voor de berekening van dit cijfer werd gebruik gemaakt van indicatoren die vastgelegd zijn door de Raad van de Europese Unie. Dankzij die gemeenschappelijke manier van meten is het mogelijk een vergelijking te maken met andere landen.

Minister Vanvelthoven: "Een deel van de loonkloof kan verklaard worden door het feit dat mannen werken in beter betaalde sectoren, vrouwen minder snel doorstromen naar hogere functies en bovendien vaker deeltijds werken. Een ander deel van de loonkloof is onverklaarbaar en wijst op discriminatie. Gelijk loon voor gelijkwaardig werk blijft een belangrijk strijdpunt."

Om dit te realiseren doet Vanvelthoven enkele aanbevelingen:
- Het gezin blijkt een belangrijke invloed te hebben op de loonkloof. Vrouwen nemen nog in de meeste gevallen de zorg voor de kinderen op zich, waardoor ze vaker deeltijds gaan werken. Om de combinatie arbeid-gezin te vergemakkelijken doet minister Vanvelthoven enkele voorstellen: huishoudelijke taken uitbesteden aan dienstenchequewerknemers, telewerk aanbieden en mannen aanmoedigen ouderschapsverlof op te nemen. Daarnaast is het nodig om kinderopvang goed uit te bouwen. Hierbij moet rekening gehouden worden met alle gezinsvormen, in het bijzonder moet men aandacht besteden aan alleenstaande ouders. Zeker voor deze doelgroep is de combinatie arbeid-gezin een zware opdracht.
- Met het Label Gelijkheid Diversiteit worden bedrijven aangemoedigd om de gelijkheid tussen mannen en vrouwen te vergroten. Om het Label te verdienen moeten bedrijven aandacht besteden aan de combinatie van werk en privé-leven en aan de gelijke verloning van beide geslachten.
- Typisch vrouwelijke kenmerken moeten even hoog gewaardeerd worden als typisch mannelijke kenmerken. Voor een leidinggevende bijvoorbeeld zijn geduld en inlevingsvermogen even belangrijk als gezag en organisatiekwaliteiten. Aan de hand van een checklist kunnen werkgevers nagaan of ze bij het beschrijven van de functie (die op zich bepalend is voor het loon) al dan niet discriminerend te werk gaan.

Minister Vanvelthoven besluit: "De loonkloof is een maatschappelijk fenomeen dat je niet op één dag kan veranderen. Er is een mentaliteitswijziging nodig, zowel bij vrouwen, als bij hun mannen en werkgevers. Het is daarom belangrijk jaarlijks de evolutie van de loonkloof op te volgen. Op die manier wordt duidelijk of acties die genomen worden om de loonkloof te dichten hun vruchten afwerpen en zorgen voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen."

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens