NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Omzendbrief over opeisingen bij sociale conflicten in de sector van de gezondheidsdiensten

04-05-2007

De Minister van Werk licht in een omzendbrief van 30 april 2007 de nieuwe procedure toe die gevolgd moet worden bij sociale conflicten in de sector van de gezondheidsdiensten, indien het nodig zou blijken personeel op te eisen om een minimumdienstverlening te verzekeren. Deze nieuwe procedure kwam tot stand in overleg met de sector en bestaat uit 3 fasen. Zij treedt enkel in werking wanneer de stakingsactie langer dan 24 uur duurt. De omzendbrief is gericht aan de provinciegouverneurs en de sociale partners vertegenwoordigd in het paritair comité voor de gezondheidsdiensten. De sociale partners zullen de omzendbrief verder verspreiden onder hun leden. De omzendbrief is beschikbaar op deze website in de module Procedures en formulieren.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens