NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Reddingswerkzaamheden in een hyperbare omgeving: het KB van 25 april 2007 wijzigt het KB van 23 december 2003

10-05-2007

Op 10 mei 2007 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2003 betreffende de bescherming  van de werknemers tegen de risico's bij werkzaamheden in een hyperbare omgeving.
Het voormelde koninklijk besluit van 23 december 2003 wordt aangepast om rekening te houden met de specifieke toestand van werknemers van brandweer en civiele bescherming die duikwerkzaamheden verrichten in het kader van hun wettelijke opdrachten.
Zo wordt onder meer het begrip 'reddingswerkzaamheden' ingevoerd om de duikwerkzaamheden van leden van brandweer en civiele bescherming te omschrijven.
Ook het 'getuigschrift van reddingsduiker' wordt geïntroduceerd.
Bovendien wordt de notie 'chef van de duikwerkzaamheden' verduidelijkt. Het moet gaan om iemand die minimum drie jaar ervaring als duiker bezit, zonder dat deze persoon noodzakelijkerwijze nog als duiker werkzaam dient te zijn. Voor reddingswerkzaamheden mag deze functie bovendien ook waargenomen worden door een werknemer die reeds minimum drie jaar actief betrokken is bij de uitoefening van reddingswerkzaamheden.
Aangezien het voor reddingswerkzaamheden niet steeds mogelijk is om te voldoen aan de verplichte kennisgeving aan de Inspectie, werden er uitzonderingen voorzien op deze verplichting.
Er werden eveneens een aantal taalkundige wijzigingen aangebracht die een meer eenvormige terminologie beogen.

Meer gedetailleerde informatie omtrent dit onderwerp vindt u onder het thema 'welzijn op het werk - arbeidsplaatsen - werkzaamheden in een hyperbare omgeving'.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens