NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de sociale documenten: brochure en modellen

29-05-2007

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg zopas een bijgewerkte uitgave gepubliceerd van de “Wegwijs in … de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling en de sociale documenten”. Deze brochure biedt een overzicht van de administratieve verplichtingen waaraan de ondernemingen moeten voldoen op het vlak van de sociale documenten (personeelsregister, individuele rekening, loonafrekening …). Zij bevat eveneens een aantal modellen van sociale documenten. De brochure richt zich in het bijzonder tot de werkgevers op wie de verplichting rust tot het opstellen van sociale documenten en op wie DIMONA (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte van tewerkstelling) van toepassing is. Allen die betrokken zijn bij de toepassing van het sociaal recht, en de werknemers die een beter inzicht wensen in de draagwijdte van de verplichtingen in dit domein, zullen deze uitgave eveneens nuttig kunnen gebruiken.

Meer informatie over de sociale documenten en de modellen van documenten zijn beschikbaar op de website van de FOD: www.werk.belgie.be/socialedocumenten.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens