NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwe erkenningsregeling voor asbestverwijderaars

05-06-2007

Elke werkgever die in zijn bedrijf sloop- of verwijderingswerkzaamheden laat verrichten waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen is verplicht hiertoe een beroep te doen op een erkende onderneming.  De erkenningsregeling heeft tot doel er voor te zorgen dat de werken volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd en er dus geen schade berokkend wordt aan derden, en dat de werknemers die het asbest verwijderen zelf ook maximaal worden beschermd tegen de blootstelling aan asbest.

De voorwaarden en de nadere regels betreffende de erkenningen worden door het KB van 28 maart 2007 (PDF) op een gedetailleerde manier vastgesteld: de erkenningsvoorwaarden, de inhoud van het aanvraagdossier, de erkenningsprocedure, het toezicht en de mogelijke sancties volgend op overtredingen worden duidelijk omschreven.

Volgens deze nieuwe regelgeving moeten de asbestverwijderaars een kwaliteitsborgingssysteem toepassen, dat garandeert dat de werkzaamheden worden uitgevoerd conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.  Dit kwaliteitsborgingssysteem moet gecertificeerd zijn door een geaccrediteerde certificatie-instelling. 

Dit besluit treedt op 1 juli 2007 in werking.  Erkenningen die in het oude systeem werden verleend vervallen van rechtswege twee jaar na de inwerkingtreding ervan.

Meer informatie: zie in het thema "Welzijn op het werk > Chemische, kankerverwekkende en mutagene agentia > Asbest en asbestverwijderaars" de toelichting over de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens