NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Grensoverschrijdend gedrag en psychosociale belasting op het werk: een nieuwe regelgeving

06-06-2007

In het Belgisch Staatsblad van 6 juni 2007 werden de volgende wetteksten gepubliceerd:

  • de wet van 10 januari 2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk;
  • de wet van 6 februari 2007 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft;
  • het koninklijk besluit van 17 mei 2007 betreffende de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk, waaronder geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

De wettelijke bepalingen betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk die vervat zijn in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk werden gewijzigd door de hierboven vermelde wetten van 10 januari 2007 en 6 februari 2007.

Voortaan is de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk een onderdeel van de voorkoming van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Het gaat dus niet meer over twee aparte domeinen van het welzijn op het werk.

Het domein van het hierboven vermelde koninklijk besluit van 17 mei 2007 strekt zich dan ook uit tot de preventie van de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.  Dit KB bevat tevens een specifieke afdeling betreffende het geweld, de pesterijen en het ongewenst seksueel gedrag op het werk, die in gewijzigde vorm de bepalingen overneemt van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

Meer gedetailleerde informatie:

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens