NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Bijdrage van de Belgische staat aan het Europees overleg inzake de modernisering van het arbeidsrecht

16-04-2007

De Europese Commissie startte met de publicatie van haar Groenboek "De modernisering van het arbeidsrecht met het oog op de uitdagingen van de 21ste eeuw" een openbare raadpleging over de noodzaak om de huidige arbeidsrechtstelsels aan te passen aan de noden van moderne arbeidsmarkt. De Commissie wil onderzoeken hoe het arbeidsrecht op Europees niveau en op nationaal vlak in de lidstaten kan bijdragen tot een meer flexibele arbeidsmarkt die  de werknemers gelijktijdig meer zekerheid biedt.

De raadpleging is een belangrijk onderdeel van de sociale agenda van de Commissie voor 2005-2010. Ze sluit aan bij een  reeks initiatieven van de Commissie op het vlak van flexicurity

Hierbij vindt u de officiële Belgische bijdrageaan de openbare raadpleging die in april bij de Europese Commissie werd ingediend. De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg lag aan de basis van deze bijdrage.

De Commissie onderzoekt momenteel de voornaamste beleidskwesties  en -opties die de  lidstaten, de sociale partners en andere belanghebbenden in hun reacties te berde brachten  en zal ze verwerken in een follow-up mededeling die in de herfst zal verschijnen. Het is de bedoeling om tegen het einde van dit jaar over een aantal conclusies overeenstemming te bereiken. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens