NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

KB over asbest gewijzigd

22-06-2007

In het Belgisch Staatsblad van 22 juni 2007 verscheen het koninklijk besluit van 8 juni 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest.

Met dit besluit worden enkele bepalingen van het KB van 16 maart 2006 aangepast.

De belangrijkste aanpassing bestaat erin dat er voortaan onder bepaalde voorwaarden kan afgeweken worden van het verbod op het gebruik van de couveusezak in gesloten ruimten.  De verwijderaar moet dan wel omstandig aantonen dat de toepassing van de couveusezakmethode betere garanties biedt voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers dan de techniek van de hermetisch afgesloten zone.

Andere aanpassingen betreffen het betrekken van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer bij de bepaling van de rustpauzes wanneer ademhalingstoestellen worden gedragen en het afschaffen van de verplichte voormeting bij toepassing van de couveusezakmethode.

Dit besluit treedt op 2 juli 2007 in werking.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens