NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Preventie van zware ongevallen

De richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (de zogenaamde Seveso II-richtlijn) is de basistekst inzake de preventie van de zware ongevallen.

De omzetting in Belgisch recht van die richtlijn gebeurde door het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.

Richtlijn 96/82/EG van de Raad van 9 december 1996 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn(LINK naar ACR pagina)

Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, het Vlaams Gewest, Het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken(LINK naar ACR pagina)

Toelichting bij het Samenwerkingsakkoord en de richtlijn 96/82/EG (LINK naar ACR pagina)

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens