NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

blokintro niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Reglementering

Interprofessioneel akkoord 2007-2008 van 2 februari 2007

Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités

Wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008

CAO nr. 90 betreffende de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Ministerieel besluit van 21 januari 2008 (Belgisch Staatsblad, 30 januari 2008) houdende de aanduiding van de ambtenaar bedoeld in art. 9, §2, §3 en §4 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008

Thematische analyse van sectorale CAO’s betreffende de syndicale delegatie (PDF, 119,61KB)

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens