NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief Preventie zware ongevallen maart 2008

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

maart 2008

Beste,

Dit is de eerste nieuwsbrief preventie zware ongevallen. Vanaf nu zal de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's u via deze nieuwsbrief op de hoogte houden van nieuws over de preventie van zware ongevallen en in het bijzonder van nieuwe initiatieven hierrond die wij zelf nemen. Deze nieuwsbrief zal niet verschijnen met een vaste periodiciteit, maar enkel als er nieuws is.

Met deze eerste editie van onze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van het beschikbaar komen op onze website van de testversie van CRC/SIT/010-N "Procesveiligheidsdocumentatie". U vindt het document onder Testversies inspectie-instrumenten onder de rubriek publicaties van onze website www.werk.belgie.be/acr.

Sinds enige tijd is op dezelfde plaats ook de testversie van CRC/SIT/003-N "Onderzoek van ongevallen en incidenten" ter beschikking.

Beide inspectie-instrumenten zullen deel uitmaken van de volgende versie van het Metatechnisch Evaluatie Systeem, kortweg MES. Deze volgende versie, MES 3, zal bestaan uit een bundeling van inspectie-instrumenten die onderverdeeld worden in 6 beleidsdomeinen:

  • Preventiebeleid zware ongevallen
  • Procesinstallaties
  • Operationele handelingen
  • Gevaarlijk werk
  • Noodplanning
  • Ongevallen en incidenten

MES 3 wordt volledig uitgewerkt in samenwerking met de andere Belgische Seveso-inspectiediensten.

Elk inspectie-instrument zal eerst in testversie beschikbaar gesteld worden en daarna gepubliceerd worden zodra het afgewerkt is. U kunt in de loop van 2008 dus nog meer testversies verwachten.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemsiche risico's van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de website.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens