NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

blocintro reg outplacement

  • Wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 5 september 2001), gewijzigd door de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (B.S. 30.12.2005), de wet van 26  juni 2006 (B.S. 25.07.2006)  en de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008 (B.S.  19.06.2007).
  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 van 10 juli 2002 betreffende outplacement voor werknemers van vijfenveertig jaar en ouder die worden ontslagen (B.S. 20.09.2002), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 82 bis van 17 juli 2007 (B.S. 22.10.2007).
  • Koninklijk besluit van 23 januari 2003 tot uitvoering van de artikelen 15 en 17 van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers (B.S. 11.02.2003).
  • Koninklijk besluit van 21 oktober 2007 tot uitvoering van artikel 13, § 3, 2°, van de wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikelen 7 en 9 van de wet van 17 mei 2007 houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 (B.S. 21.11.2007).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens