NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 31 maart 2008

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

31 maart 2008

Beste,

De testversie van het inspectie-instrument CRC/SIT/012 "Atmosferische bovengrondse opslagtanks" is beschikbaar. U vindt het document onder Testversies inspectie-instrumenten onder de rubriek publicaties van onze website www.werk.belgie.be/acr.

Het doel van dit inspectie-instrument is na te gaan of bovengrondse atmosferische opslagtanks werden geconstrueerd en worden in stand gehouden zodanig dat ze hun mechanische integriteit behouden gedurende hun hele levensduur.

Het inspectie-instrument zal worden toegepast op één of meerdere bij steekproef geselecteerde tanks. Naast de toestand van de gecontroleerde tank zal daarbij ook gecontroleerd worden in hoeverre de exploitant van de tanks beschikt over effectieve beheersystemen om de mechanische integriteit verder te blijven verzekeren in de toekomst en dit voor alle tanks aanwezig op het bedrijf.

De vragenlijst begint met een deel over het ontwerp en de constructie van de tank. Nadien komen vragen over de analyse van corrosieproblemen en tenslotte is er een reeks vragen met betrekking tot de inspectie van de tanks.

De vragenlijst is gebaseerd op de toepasselijke standaarden, voornamelijk deze van het American Petroleum Institute (API).

Meer toelichting vindt u in hoofdstuk 1 van het document.

Zoals voor de andere testversies van inspectie-instrumenten zijn alle opmerkingen of aanvullingen ter verbetering van dit inspectie-instrument welkom. Op bovenstaande website vindt u bij elk inspectie-instrument de contactpersoon.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemsiche risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens