NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 6 mei 2008

 

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

6 mei 2008

Beste,

De testversie van het inspectie-instrument CRC/SIT/004 "Ontwerpen en wijzigen van procesinstallaties" is beschikbaar. U vindt het document onder Testversies inspectie-instrumenten onder de rubriek publicaties van onze website.

Dit inspectie-instrument bestaat uit 2 vragenlijsten.

Een eerste vragenlijst peilt naar de systemen (procedures, instructies, enz.) met betrekking tot het ontwerpen en wijzigen van procesinstallaties.

Een tweede vragenlijst is bedoeld om toegepast te worden op een uitgevoerd project voor nieuwbouw (een nieuw installatie of nieuwe installatieonderdelen) of wijziging, dat bij wijze van steekproef geselecteerd werd. Zowel zeer grote projecten als kleine wijzigingen (die binnen de onderneming misschien zelfs niet als “project” beschouwd worden) kunnen het voorwerp maken van deze vragenlijst.

Zoals voor de andere testversies van inspectie-instrumenten zijn alle opmerkingen of aanvullingen ter verbetering van dit inspectie-instrument welkom. Op bovenstaande website vindt u bij elk inspectie-instrument de contactpersoon.

 

In samenwerking met het Major accident hazards bureau van de Europese commissie werd op 7-9 december 2005 een uitwisseling georganiseerd voor Europese Seveso-inspecteurs. Tijdens deze uitwisseling werden ervaringen uitgewisseld rond de preventie van zware ongevallen in petroleum depots. De besluiten van deze uitwisseling zijn nu beschikbaar in de Engelstalige publicatie: "Necessary measures for preventing major accidents at petroleum storage depots: Key points and conclusions". U vind deze publicatie op onze publicatiepagina.

Deze publicatie is de eerste van de "Seveso inspection Series". Een serie publicaties die verspreid worden naar alle Europese Seveso-inspectiediensten met als doel de Seveso-inspecteurs te ondersteunen en te komen tot betere en meer consistente inspecties.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail:
 crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 -
 Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens