NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 19 januari 2009

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

19 januari 2009

Beste,

Het verladen van onder druk vloeibaar gemaakte brandbare gassen is een activiteit met een groot gevarenpotentieel. Daarom worden zowel op vrachtwagens als op de verlaadinstallaties maatregelen genomen om de aanwezige risico’s te beheersen. Tijdens het lossen van een vrachtwagen in de installatie is het door de onafhankelijkheid van de systemen op de vrachtwagen en in de installatie dikwijls niet mogelijk om zowel de kant van de vrachtwagen als die van de installatie via een zelfde actie in een veilige toestand te brengen. Vooral de vrachtwagen zal in geval van een lek snel ontoegankelijk worden door de gaswolk die ontstaat.

Een bijkomend risico vormt het op eigen kracht lossen van een vrachtwagen omdat in dat geval de motor van de vrachtwagen tijdens de lossing blijft draaien. Er is dan continu een ontstekingsbron aanwezig in de buurt van de verladingsverbinding.

Door bovengenoemde problemen is het moeilijk om bij de lossing van vloeibaar gas uit een vrachtwagen het hoog beschermingsniveau te garanderen dat door het Samenwerkingsakkoord wordt gevraagd.

Daarom werd samen met de Federatie Butaan Propaan (FeBuPro) een systeem uitgewerkt om de noodstopsystemen van een vrachtwagen en de installatie met elkaar te koppelen. Dit koppelsysteem is beschreven in de informatienota CRC/IN/018 Verbinding van de noodstopsystemen vrachtwagen-inrichting voor het lossen van grote hoeveelheden LPG in Seveso-inrichtingen. 

Door de koppeling kan via een noodstop van de installatie de vrachtwagen volledig veiliggesteld worden, ook als deze onbereikbaar is door een gaswolk.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens