NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 11 mei 2009

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

11 mei 2009

Beste,

De testversie van het inspectie-instrument CRC/SIT/009 "Noodplanning" is beschikbaar. U vindt het document onder Testversies inspectie-instrumenten onder de rubriek publicaties van onze website.

De bedoeling van dit inspectie-instrument is na te gaan:

  • of de onderneming voldoende georganiseerd is om een noodsituatie op een gestructureerde manier aan te pakken.
  • of de onderneming een noodplan heeft dat voor alle scenario’s van zware ongevallen een juiste/gepaste interventiestrategie voorziet.
  • of de onderneming voldoende getraind personeel tewerkstelt om de interventiestrategieën uit te voeren.
  • of de onderneming de nodige middelen bezit of kan inroepen om de interventiestrategieën uit te voeren.
  • of de onderneming in staat is het noodplan aan te passen aan veranderingen op vlak van (productie)processen, personeelswijzigingen, technologische vooruitgang, enz.

Zoals voor de andere testversies van inspectie-instrumenten zijn alle opmerkingen of aanvullingen ter verbetering van dit inspectie-instrument welkom. Op bovenstaande website vindt u bij elk inspectie-instrument de contactpersoon.

Een nieuwe nota lessen uit ongevallen CRC/ONG/033 "Brandwonden door warm zuur" is beschikbaar onder lessen uit ongevallen.

Het ongeval in deze nota is gebeurd bij het uitbouwen van een hoog niveau sonde op een buffertank die warm zuur bevatte. Op basis van een foutieve waarde van de niveaumeting op de buffertank, die aangaf dat hij leeg was, werd beslist om de hoog niveau sonde uit te bouwen. In werkelijkheid bevond het vloeistofniveau zich een stuk hoger dan de sonde. Warm zuur sproeide over de betrokken operator waardoor deze brandwonden opliep over meer dan 15% van zijn lichaam.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr.aspx

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens