NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Verminderen van de arbeidskosten

De arbeidskosten zullen in 2009 en 2010 sterk worden verminderd.

Algemene verlaging van de fiscale lasten

Vanaf 1 juni 2009 wordt de bestaande vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing van 0,25% van het brutoloon opgetrokken tot 0,75% en tot 1% in 2010. De werkgevers berekenen normaal de volledige bedrijfsvoorheffing maar trekken bij de doorstorting momenteel 0,25% af. Vanaf juni 2009 wordt dat 0,75% en 1% vanaf 1 januari 2010.
Dit is een uitvoeringsmaatregel van het interprofessioneel akkoord 2009-2010.

Lastenverlaging voor nacht- en ploegenarbeid

Een werkgever kan een fiscaal voordeel genieten voor werknemers die nacht- of ploegenarbeid verrichten. Die werknemers ontvangen een ploegenpremie. De werkgever houdt de beroepsvoorheffing in op het loon van de werknemer. De werkgever is gedeeltelijk vrijgesteld van de betaling van die bedrijfsvoorheffing. Het vrijstellingspercentage bedraagt momenteel 10,7%. Vanaf 1 juni 2009 zal dat percentage 15,6% bedragen. Het gaat hier om een maatregel tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010.

Meer informatie is beschikbaar op: www.aandeslag.be (maatregelen voor werkgevers).

Lastenverlaging voor overuren

Er bestaat een vermindering van de fiscale lasten op de eerste 65 uur per kalenderjaar. In 2009 wordt dit plafond opgetrokken tot 100 uur en vanaf 1 januari 2010 tot 130 uur. Het voordeel van deze maatregel schuilt voor de werknemer in een belastingsvermindering en voor de werkgever in een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing.
Dit is een uitvoeringsmaatregel van het interprofessioneel akkoord 2009-2010.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens