NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Ondersteunen van de koopkracht

Om de vraag te ondersteunen wordt de koopkracht voor actieven en niet-actieven versterkt.

Overleg rond de sectorale voordelen

In het kader van het interprofessioneel akkoord hebben de sociale partners de onderhandelingsenveloppe vastgelegd op een nettobedrag van maximum 250 euro per werknemer,  naast de indexeringen en de loonschaalverhogingen.
Voor 2009 kan een maximum van 125 euro toegekend worden.

Het kan hierbij gaan om maaltijdcheques, een verhoging van de sectorale minimumlonenecocheques, mobiliteitsvergoedingen, eenverhoging van de tegemoetkoming van de werkgever in het openbaar vervoer of om andere maatregelen.

Welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen

In 2009 en/of 2010 worden een aantal socialezekerheidsuitkeringen verhoogd. Het betreft bepaalde pensioenen, de uitkeringen van de ziekte-invaliditeitsverzekering, de uitkeringen van het fonds voor beroepsziekten, het fonds voor arbeidsongevallen en een aantal werkloosheidsuitkeringen.

Voor meer informatie: raadpleeg de verhogingen van de werkloosheidsuitkeringen op de website van de RVA; raadpleeg de algemene tabel van de verhogingen van de sociale uitkeringen in bijlage 3 van het Interprofessioneel akkoord op de website van de Nationale Arbeidsraad.

Diverse sociale en fiscale maatregelen

Naast andere maatregelen heeft de regering ook beslist tot een verhoging van de jobkorting. De belastingbetalers genieten op hun loon van maand mei 2009 een vermindering van de bedrijfsvoorheffing en dus een hoger nettoloon.

Directe impact op de voorheffing van de indexering van de belastingschalen

De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op basis van de belastingschalen. Door een loonsverhoging loopt een werknemer het risico in een hogere belastingsschijf terecht te komen. Opdat de werknemers ten volle van de loonindexering kunnen genieten werden de belastingschalen op 1 januari 2009 met 3% opgetrokken.

Uitbreiding van de toepassingsvoorwaarden voor tijdelijke werkloosheid

De toepassingsvoorwaarden voor tijdelijke werkloosheid werden onder bepaalde voorwaarden uitgebreid tot de uitzendkrachten.
Het bedrag van de uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid en ook het loonplafond waarop die uitkeringen worden berekend werden verhoogd.
 

U vindt meer informatie over tijdelijke werkloosheid om economische redenen onder het thema Werkloosheid en op de website van de RVA.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens