NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Hervormen van de arbeidsmarkt

Hier gaat het meer in het bijzonder over de mogelijkheden om de overschakeling van werkloosheid naar werkgelegenheid te verbeteren.

Een betere opvolging in geval van herstructurering

De economische en financiële crisis zal leiden tot een groter aantal herstructureringen bij de bestaande ondernemingen. De maatregelen die reeds in het generatiepact werden bepaald om de negatieve gevolgen van collectieve ontslagen te beperken, worden nog versterkt en veralgemeend. In het bijzonder:

  • de oprichting van een tewerkstellingscel zal voortaan systematisch verplicht zijn zodra er sprake is van een collectief ontslag;
  • aan alle werknemers die worden ontslagen in het kader van een herstructurering zal een outplacement worden aangeboden;
  • de toegang tot de tewerkstellingscellen en tot outplacement zal worden uitgebreid tot tijdelijke werknemers en uitzendkrachten met een anciënniteit van minstens één jaar.

Voor meer informatie, raadpleeg het thema Herstructurering.


 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens