NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Maaltijdcheques

In het kader van het interprofessioneel akkoord hebben de sociale partners een onderhandelingsenveloppe vastgesteld van een maximaal bedrag van 250€ netto per werknemer, bovenop de toepassing van het mechanisme van loonindexering en van de baremieke verhogingen.

Voor 2009 kan een maximum van 125 € worden toegekend. Dat bedrag kan verleend worden op verscheidene manieren.

Om de invulling van dit bedrag naar koopkracht voor de werknemers te faciliteren, zijn verschillende maatregelen overwogen, met name de verhoging van de maximum faciale waarde van de maaltijdcheque.

Om niet als loon te worden beschouwd, moeten de maaltijdcheques aan meerdere voorwaarden voldaan voorzien in artikel 19 bis van het voormeld KB van 28 november 1969.

Eén van deze voorwaarden heeft betrekking op het bedrag van de tussenkomsten van de werkgever en van de werknemer.

Tot 1 januari 2009 mocht de bijdrage van de werkgever niet meer bedragen dan 4,91 €, terwijl dat van de werknemer minimum 1,09 € moest bedragen. Bijgevolg bedroeg de faciale waarde van de maaltijdcheque nooit meer dan 6 €.

Bij KB van 13 februari 2009 werd de tussenkomst van de werkgever verhoogd en mag voortaan 5,91 € bedragen. De tussenkomst van de werknemer blijft onveranderd. De maaltijdcheques zullen derhalve een faciale waarde van 7 € mogen hebben.

Deze maatregel is op 1 januari 2009 inwerking getreden.

Een ander nieuw element voorzien door het IPA: de werkgevers zullen de maaltijdcheques als beroepskosten kunnen aftrekken ten bedrage van 1 € per toegekende cheque.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites