NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 16 juli 2009

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

16 juli 2009

Beste,

Op basis van de toepassingen en van de feedback die we vanwege de industrie hebben gekregen werd de eerste testversie van CRC/SIT/012 "Atmosferische Bovengrondse Opslagtanks" aangepast. U vindt de tweede testversie voor dit inspectie-instrument onder Testversies inspectie-instrumenten onder de rubriek publicaties van onze website.

Zoals voor de andere testversies van inspectie-instrumenten zijn alle opmerkingen of aanvullingen ter verbetering van dit inspectie-instrument welkom. Op bovenstaande website vindt u bij elk inspectie-instrument de contactpersoon.

Nieuw bij de testversies en afgewerkte inspectie-instrumenten in de SIT-reeks is dat nu ook een werkversie in Word beschikbaar is op de website. In de werkversies zijn enkel de vragen en plaats voor een antwoord opgenomen. Voor de toelichting moet dus de volledige versie geraadpleegd worden.

Tenslotte willen we u al laten weten dat de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's op 26 november 2009 haar 11e symposium "Preventie van zware ongevallen" organiseert in Charleroi Expo. Een belangrijk deel van het programma zal gewijd zijn aan Business Continuity Planning. Meer details en mogelijkheid tot inschrijving volgen later.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr.aspx

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens