NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Voorstelling

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bestaat in zijn huidige vorm sedert 1 januari 2003. Het koninklijk besluit van 3 februari 2002 (gewijzigd op 29 mei 2018) tot oprichting van de FOD omschrijft zijn taken en opdrachten als volgt:

  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake collectieve arbeidsbetrekkingen, de begeleiding van het sociaal overleg, de preventie en de verzoening bij sociale conflicten; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake werkgelegenheid, regulering van de arbeidsmarkt en werkloosheidsverzekering; 
  • De voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake gelijkheid; 
  • Ervoor zorgen dat de uitvoering van de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid worden nageleefd, en dit via de inspectiediensten die een raadgevende, preventieve en repressieve rol vervullen; 
  • Administratieve boetes opleggen, meer bepaald bij inbreuken op de reglementaire bepalingen die voortvloeien uit de beleidslijnen inzake collectieve en individuele arbeidsbetrekkingen, welzijn, werkgelegenheid en gelijkheid; 
  • De sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid; 
  • De uitdieping van het sociale Europa;
  • Deelnemen aan het beleid van de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude.

Het Directiecomité van de FOD heeft in 2014 een nieuwe formulering gevalideerd van de missie, de visie en de waarden van de FOD. Deze werden opgesteld vanuit een groot project van interne reflectie waaraan alle personeelsleden en leidinggevenden van de FOD hebben deelgenomen. Dit project werd opgestart met het oog op de voorbereiding van de eerste bestuursovereenkomst die in december 2015 gesloten werd tussen de FOD Werkgelegenheid en zijn minister.

Hier vindt u meer uitleg over de missie, de visie, de waarden en de historiek en het logo van de FOD.

Statistische informatie over de FOD vindt u op de website Infocenter Belgium.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens