NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Model van aangifte van een arbeidsongeval

Het koninklijk besluit van 4 december 1998 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 december 1971 tot vaststelling van het model en de termijn van aangifte van een arbeidsongeval werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24/12/1998.

Deze wijzigingen hebben voornamelijk betrekking op de volgende aanvullende inlichtingen die de aangever moet verschaffen:

  1. De aangiften van arbeidsongevallen overkomen aan de zeelieden:
    • in de rubriek "werkgever" onder punt 4: de inlichtingen betreffende de klasse en de kenmerken van het schip waarop het arbeidsongeval gebeurde
    • in de rubriek "getroffene" onder punt 8: de inlichtingen betreffende de beroepscategorie (reder, zeeman, of andere te bepalen).
  2. De aangiften van arbeidsongevallen overkomen aan uitzendkrachten:
    • in de rubriek "werkgever" onder punt 3: de gegevens betreffende de aard van de onderneming die van toepassing zijn op de gebruiker bij wie de uitzendkracht werkte op het ogenblik van zijn arbeidsongeval.

Het gaat hier om een betrekkelijk belangrijke wijziging omdat men voorheen onder dat punt slechts de gegevens betreffende het uitzendbureau, werkgever van de getroffene, terugvond. Deze wijziging zou moeten toelaten de activiteitensectoren of de ondernemingen waar de uitzendkrachten het meest slachtoffer worden van arbeidsongevallen beter te omschrijven en eventuele acties die door de inspectiediensten gevoerd moeten worden beter te oriënteren.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens