NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Inkuiping van vast opgestelde reservoirs

Toelichting over artikel 41 van het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen

Moeten vast opgestelde reservoirs in een lokaal een inkuiping hebben ?

Op het eerste zicht vertelt onderafdeling 3 van het KB van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen niets over inkuipingen. Aangezien een vast opgestelde reservoir in een lokaal echter ook een 'tank' is (zie art. 3, § 1, 14° van bovenvermeld KB), is ook onderafdeling 6 en de bijhorende bijlage IV van toepassing en daar leest men alles over de inkuipingen.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites