NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Aanleunen tegen een gebouw van een gesloten opslagplaats van verplaatsbare recipiënten met ontvlambare vloeistoffen

Toelichting over bijlage I van het koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen

Mag een gesloten opslagplaats van verplaatsbare recipiënten met (zeer) (licht) ontvlambare vloeistoffen buiten het gebouw gelegen, zomaar tegen het gebouw aanleunen, zonder te voldoen aan de voorschriften van art. 52 van het ARAB ?

Antwoord: ja, op voorwaarde dat voldaan is aan de voorschriften gestipuleerd in punt 2.2. van de bijlage I van het KB van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen. Als de finaliteit, i.e.

  • opslagplaats uit onbrandbare materialen, metselwerk of beton en
  • géén brandoverslag mogelijk

bereikt is, is de reglementering nageleefd (in dit geval is voldoende afstand dus de nulafstand).

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites