NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 22 februari 2010

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

22 februari 2010

Beste,

Op 26 november 2009 organiseerde de Afdeling van het toezicht op de zware risico's in Charleroi Expo zijn 11e symposium “Preventie van zware ongevallen”. 297 vertegenwoordigers van Seveso-bedrijven, autoriteiten en andere betrokken organisaties namen deel aan dit symposium dat dit jaar gewijd was aan Business Continuity Planning en lessen uit ongevallen.

U vindt de presentaties onder Presentaties van het elfde symposium "Preventie van zware ongevallen" van 26 november 2009 op onze website.

Wij betreuren de inbraak in twee auto's op de parking P2 van Charleroi Expo en benadrukken dat wij uit deze ongelukkige voorvallen lessen zullen trekken voor de organisatie van toekomstige symposia.

De Europese databank voor zware ongevallen, Major Accident Reporting System (MARS) is overgeschakeld naar een nieuwe website en heeft een nieuwe gebruiksvriendelijke zoekfunctie gekregen. De nieuwe website is http://emars.jrc.ec.europa.eu/.

De testversie van het inspectie-instrument CRC/SIT/005 " Inspectie en onderhoud" is beschikbaar. U vindt het document en de werkversie onder Testversies inspectie-instrumenten onder de rubriek publicaties van onze website.

Dit inspectie-instrument heeft als doelstelling de inhoud en de goede uitvoering van inspectie- en onderhoudsprogramma’s te evalueren. Er wordt gepeild naar:

 • systemen voor het opstellen van een inspectie- en onderhoudsprogramma voor de preventieve en mitigerende maatregelen
 • systemen om het inspectie- en onderhoudsprogramma in uitvoering te brengen
 • instructies voor de goede uitvoering van inspecties en onderhoudsbeurten
 • systemen om de goede uitvoering van de inspectie- en onderhoudsprogramma’s periodiek te evalueren en eventueel bij te sturen

Verder worden volgende aspecten geverifieerd:

 • de volledigheid van het inspectie- en het onderhoudsprogramma
 • de correcte uitvoering van de inspecties en het onderhoud
 • de uitvoering van remediërende acties
 • de periodieke evaluatie van de vaststellingen gemaakt tijdens inspecties en onderhoud
 • de bijsturing van het inspectie- en het onderhoudsprogramma.

Zoals voor de andere testversies van inspectie-instrumenten zijn alle opmerkingen of aanvullingen ter verbetering van dit inspectie-instrument welkom. Op bovenstaande website vindt u bij elk inspectie-instrument de contactpersoon.

Het inspectie-instrument CRC/SIT/013 " Ammoniumnitraat" is beschikbaar. U vindt het document onder Inspectie-instrumenten onder de rubriek publicaties van onze website.

Dit inspectie-instrument wordt gebruikt door de Belgische Seveso-inspectiediensten om systematische inspecties uit te voeren in bedrijven die ammoniumnitraat of NPK’s opslaan zoals voorzien in de Seveso-richtlijn.

Dit inspectie-instrument spitst zich toe op zowel de opslag in gebouwen als de opslag in open lucht (los gestort, in zakken of in bigbags), in silo’s of opslagtanks (warme oplossingen).
Het inspectie-instrument is opgesteld onder de vorm van tabellen.

Het inspectie-instrument is opgedeeld in vijf delen:

 • De eerste twee delen zijn toepasbaar op ammoniumnitraat, op enkelvoudige meststoffen op basis van ammoniumnitraat evenals op samengestelde meststoffen gevoelig voor een zelfonderhoudende decompositie (NPK’s), in verband met de opslag en de verlading.
 • De drie volgende delen zijn toepasbaar op de warme oplossingen van ammoniumnitraat, in verband met de opslag, de leidingsystemen en de verlading.

Het inspectie-instrument herneemt voor elk deel een aantal algemene maatregelen gevolgd door preventieve maatregelen en beschermingsmaatregelen respectievelijk gekoppeld aan een oorzaak en aan één of meerdere gevolgen.

Tenslotte nog onze excuses voor de laattijdige melding van bovenstaande punten. Door technische problemen kon de nieuwsbrief niet eerder verstuurd worden.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr.aspx

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2008 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens