NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Sociale verkiezingen - Kandidatuurstelling van een preventieadviseur

Toelichting over artikel 57 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Artikel 57 van de welzijnswet, gewijzigd bij de wetten van 13 februari 1998 en 5 maart 1999, bepaalt het volgende:

"De preventieadviseur die deel uitmaakt van het personeel van de onderneming waar hij zijn functie uitoefent, kan noch werkgevers-, noch personeelsafgevaardigde zijn."

Deze verbodsbepaling kadert in de verplichting van onpartijdigheid van de preventieadviseur.

De preventieadviseur kan bijgevolg noch de werkgever, noch de werknemers vertegenwoordigen in de onderneming waar hij werknemer is en de functie van preventieadviseur uitoefent.

Er bestaat bijgevolg bezwaar tegen de kandidatuurstelling van een preventieadviseur in functie bij de sociale verkiezingen.

Gebeurt deze kandidatuurstelling toch, dan kan deze betwist worden.

Een preventieadviseur mag zich in een EDPB kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen indien hij personeelslid is van deze EDPB en voor zover hij de functie van preventieadviseur niet binnen deze EDPB uitoefent.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens