NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Leiding van een afdeling en de dienst als geheel bij de interne diensten voor preventie en bescherming op het werk

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Toelichting bij artikel 37 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Artikel 37 van de welzijnswet-werknemers van 4 augustus 1996 bepaalt: "... Indien de Dienst uit afdelingen bestaat, overeenkomstig artikel 35, §3 ... dan wordt voor de Dienst als geheel en per afdeling minstens één preventieadviseur aangesteld."

Artikel 19 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, bepaalt: "De preventieadviseurs van een afdeling zijn werkzaam in de technische bedrijfseenheid waarvoor de afdeling is opgericht."

In antwoord op een vraag in verband met de interpretatie van deze bepalingen, heeft de juridische studiedienst van het departement gesteld dat het de bedoeling van de wetgever is om in de desbetreffende artikels niet de functie van de preventieadviseur te beogen maar wel de persoon. Eén persoon kan dus niet de functie van preventieadviseur in twee of meer afdelingen waarnemen.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites