NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Beroep door de werkgever op deskundigen van buiten het bedrijf die niet behoren tot een externe dienst

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Toelichting over artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk 

Vraag

Volgens het laatste lid van artikel 4 mag de werkgever voor specifieke problemen beroep doen op deskundigen van buiten het bedrijf die niet behoren tot een externe dienst. Wat is de betekenis van dit laatste lid van artikel 4 ? Kan de werkgever hiermee niet vermijden een preventieadviseur aan te stellen?

Antwoord

De bedoeling van deze bepaling is de werkgever toe te laten om op gespecialiseerde instellingen beroep te kunnen doen bijvoorbeeld om een bepaalde technische meting te laten uitvoeren die verband houdt met de arbeidshygiëne of om werknemers een opleiding brandbestrijding te laten volgen. De externe diensten moeten deze deskundigheden niet noodzakelijk bezitten. Het is in geen geval de bedoeling om via deze bepaling geen preventieadviseur te moeten aanstellen: artikel 33, §1, 2de lid van de welzijnswet legt aan elke werkgever op minstens één preventieadviseur te hebben.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites