NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Uitvoeren of bijstaan bij het uitvoeren van de risicoanalyse

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Toelichting over artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk

Vraag

Het KB over het welzijnsbeleid legt de werkgever op een risicoanalyse uit te voeren. Artikel 5 van het KB over de interne dienst legt op dat de interne dienst de werkgever moet bijstaan bij het uitvoeren van een risicoanalyse en artikel 9 legt op dat in bedrijven A en B deze taak niet mag uitgevoerd worden door een externe dienst. Artikel 26 van het KB over de interne dienst bepaalt dan weer dat de preventieadviseurs de plicht hebben beroep te doen op deskundigen. Mag een werkgever van groep A of B beroep doen op deskundigen die niet behoren tot een externe dienst om een risicoanalyse uit te voeren of om zich te laten bijstaan bij het uitvoeren van de risicoanalyse ?

Antwoord

De werkgever moet erover waken dat een risicoanalyse wordt uitgevoerd. In bedrijven van groep A of B moet hij zich hiervoor laten bijstaan door de preventieadviseur(s) van de interne dienst. In toepassing van het laatste lid van artikel 4 en van artikel 26 mogen en moeten de preventieadviseurs beroep doen op al dan niet tot een externe dienst behorende deskundigen voor bepaalde specifieke taken, bijvoorbeeld het uitvoeren van metingen, berekeningen, testen,... indien uit de risicoanalyse zou blijken dat deze nodig zijn.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites