NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Leiding van de dienst of de afdeling

Let op : de verwijzingen naar de artikelen van de welzijnswetgeving in deze toelichting refereren nog aan de opgeheven uitvoeringsbesluiten van de welzijnswet van 4 augustus 1996. Raadpleeg de concordantietabellen om de nieuwe artikelen van de codex over het welzijn op het werk te kennen.

Toelichting over artikel 15 van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het Werk 

Vraag 1

Hoe moet in artikel 15 "de leiding van een interne dienst" of "de leiding van een afdeling" geïnterpreteerd worden ?

Antwoord 1

Het begrip "leiding" krijgt concrete inhoud door de heersende bedrijfscultuur. De preventieadviseur die een dienst of een afdeling leidt, moet er vooral voor zorgen dat het principe van de multidisciplinariteit in acht wordt genomen. Het spreekt vanzelf dat hij ook de aangewezen persoon is om contacten te leggen en te onderhouden met de externe dienst waarop de werkgever beroep doet.


Vraag 2

In artikel 15 wordt niet gesproken van bedrijven van groep C. Hoe moet artikel 15 daar toegepast worden ?

Antwoord 2

In de interne dienst of de afdelingen van de interne dienst van bedrijven behorend tot groep C moet de werkgever preventieadviseurs aanduiden die belast zijn met de leiding van de dienst of de afdeling. De preventieadviseurs moeten geen aanvullende vorming gevolgd hebben, maar ze moeten wel de kennis bezitten bedoeld in artikel 21. Indien de preventieadviseur toch een aanvullende vorming genoten heeft, dan heeft de werkgever volgens artikel 11, § 2 een aantal faciliteiten betreffende de opdrachten en taken die door een interne of door een externe dienst moeten uitgevoerd worden.

Bijkomende inlichtingen

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites