NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

blokintro reg crisispremie(1)

  • Wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord (BS 07.02.2011).
  • Koninklijk besluit van 15 februari 2010 tot uitvoering van artikel 154 van de wet van 30 december 2009 (BS 19.02.2010).
  • Koninklijk besluit van 13 juin 2010 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 februari 2010 tot uitvoering van de wet van 30 december 2009 (BS 23.06.2010).
  • Koninklijk besluit van 11 februari 2010 betreffende de uitvoering van artikel 153, §2, van de wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen, betreffende de erkenning als onderneming in moeilijkheden van de ondernemingen met minder dan 10 werknemers (BS 16.02.2010).

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens