NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Premie bij overstap naar lichter werk voor 50-plussers

Een loontrekkende werknemer van 50 jaar en ouder die op eigen verzoek, bij dezelfde werkgever, na ten minste 5 jaar zwaar werk te hebben verricht overstapt naar lichter werk en hierbij een bruto-inkomensverlies van ten minste 265,30 € per maand lijdt, kan aanspraak maken op een overstappremie.

  • Met zwaar werk wordt bedoeld een functie die de werknemer zelf als te zwaar ervaart rekening houdend met zijn capaciteiten.
  • Met lichter werk wordt bedoeld een functie die de werknemer ervaart als beantwoordend aan zijn capaciteiten.

Opmerking: Het gaat hier om de inhoud van het werk en niet om het aantal te presteren arbeidsuren. Zo zal, bij behoud van dezelfde functie, een overstap naar minder arbeidsuren, geen recht geven op de overstappremie.

Om de overstappremie te krijgen dient de werknemer een aanvraag in bij een uitbetalingsinstelling van zijn keuze (hetzij de HVW, hetzij de uitbetalingsinstelling van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB) door middel van het formulier C131.9 deels ingevuld door hemzelf en deels door de werkgever. De uitbetalingsinstelling stuurt de aanvraag dan door naar de RVA.

Opgelet: men kan slechts éénmaal van deze maatregel gebruik maken.

 

Bedrag van de overstappremie (op 1/2/2012)
leeftijd op datum van overstap  bedrag per maand (geïndexeerd bedrag)  toekenningsperiode

jonger dan 55 jaar

 79,60 €

 12 kalendermaanden
 

vanaf 55 jaar 

 106,11 € 

 24 kalendermaanden

vanaf 58 jaar 

 132,65 €

 36 kalendermaanden

Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVA, rubriek Tewerkstelling, Overstappremie.
 
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites