NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 7 september 2010

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

7 september 2010

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek “Publicaties in ontwikkeling” de discussieversie van de nieuwe informatienota “Procesveiligheidsstudie” vinden.

Deze nota is bedoeld als een leidraad voor het uitvoeren van procesveiligheidsstudies. Met de term “procesveiligheidsstudie” bedoelen we het geheel van studies die worden uitgevoerd bij het ontwerpen en wijzigen van procesinstallaties, met de bedoeling de nodige maatregelen te treffen om de risico’s van ongewenste vrijzettingen van stoffen of energie te beheersen.

Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij dit discussiedocument per e-mail overmaken aan de inspectiediensten die betrokken waren bij de opstelling ervan. U kan dit doen via het e-mailadres van de contactpersoon dat bij het document vermeld wordt op de webpagina (in dit geval: peter.vansina@werk.belgie.be).

De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met de betrokken inspectiediensten. Na de inspraakperiode zal het document worden afwerkt en officieel gepubliceerd.
De overlegvergadering voor de informatienota “Procesveiligheidsstudie” zal plaatsvinden op 8 december 2010 om 13u30 in het gebouw van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel.

Wie aan de vergadering wil deelnemen wordt verzocht zich in te schrijven vóór 29 november 2010 door een e-mail te sturen naar de contactpersoon voor het betrokken document. Wij verwachten eveneens dat de deelnemers ten laatste tegen 29 november 2010 de vragen en opmerkingen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering naar deze contactpersoon opsturen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr.aspx

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens