NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Identiteitsverklaring

Identiteitsverklaring van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

“Wij maken werk van uw werk!”

En wij? Wij zijn de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. In de relatie tussen werkgevers en werknemers spelen wij de rol van scheidsrechter. Bovendien creëren we het kader dat noodzakelijk is voor het goede verloop van alles wat met arbeid en werkgelegenheid te maken heeft.

Elke dag werken we mee aan het voorbereiden, het uitvoeren, het bevorderen en het controleren van het beleid van de collectieve en de individuele arbeidsbetrekkingen, het welzijn op het werk, de werkgelegenheid en de gelijkheid en diversiteit op het werk.

We werken altijd met deze vier prioriteiten in gedachten:

Werkgelegenheid

We dragen bij tot de goede werking van de arbeidsmarkt en het bevorderen van de werkgelegenheid.

Kwaliteit van de arbeid

We ontwikkelen het beleid van het welzijn op het werk en de humanisering van de arbeid. Dit gaat samen met de bestrijding van de sociale fraude en de illegale arbeid.

Sociale dialoog

We moedigen de sociale dialoog aan op elk niveau en we proberen sociale conflicten te voorkomen. Indien nodig treden we op als bemiddelaar.

Een sociaal Europa

Op internationaal niveau nemen we deel aan de uitdieping van een sociaal Europa en aan de ontwikkeling van samenwerkingsverbanden met andere landen.

We zijn een sociale overheidsdienst en dit uit zich in onze dagelijkse werking. Onze activiteiten staan resoluut in het teken van onze gebruikers.

We realiseren onze missie dankzij een open geest voor verandering, een wisselwerking met onze gebruikers, een efficiënt middelenbeheer en een transparante werking.

Binnen onze FOD hechten we veel belang aan de ontwikkeling en de waardering van al onze medewerkers.  Onze kernwaarden zijn respect, integriteit en teamspirit. In ons personeelsbeleid dragen we diversiteit hoog in het vaandel en zorgen we ervoor dat iedereen de taak vervult die het best aansluit bij zijn of haar competenties.  Dialoog en zin voor initiatief dragen bij tot onze doeltreffende werking.

Tot slot waarborgen we, dankzij onze ervaring, knowhow en gerichte communicatie, de continuïteit van het federale werkgelegenheidsbeleid.
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens