NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Doelgroepen

De bezoeken en demonstraties inzake veilig werken richten zich in het bijzonder tot:

  • het technisch personeel van de beroepsverenigingen van de elektriciteits-, hout-, bouw- en metaalsector en de verzekeringsmaatschappijen;
  • de verenigingen van ondernemingshoofden, preventieadviseurs, arbeidsgeneesheren, gespecialiseerde arbeiders;
  • preventieadviseurs die de aanvullende opleiding van niveau I of II volgen;
  • studenten en onderwijzend personeel van technische scholen en universiteiten.

De bezoeken en demonstraties stellen de bezoekers uit de beroepswereld in staat zich te vergewissen van de doeltreffendheid van de uitrustingen. Voor studenten vormen deze bezoeken en demonstraties een kennismaking met veilige technieken en handelingen op de drempel van hun intrede in het beroepsleven.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens