NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Meer weten?

U kunt voor algemene vragen terecht bij de Directie van de Jongere en Oudere Werknemers van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E-mail: wea@werk.belgie.be 

Op www.aandeslag.be vindt u een overzicht van heel wat overheidsmaatregelen die de tewerkstelling bevorderen.

In verband met concrete vragen over de diverse verminderingen van de sociale bijdragen kunt u zich richten tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
E-mail: contactRSZinfo@rsz.fgov.be, tel: 02 509 26 00.

Vragen in verband met de subsidies voor projecten die de arbeidsomstandigheden verbeteren, richt u zich tot het Ervaringsfonds van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. E-mail: ervaringsfonds@werk.belgie.be.  
 
Vragen met betrekking op de berekening van de bedrijfsvoorheffing en de personenbelasting, kan u stellen aan het contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën:tel: 02 572 57 57.

Tenslotte vermelden we ook de Rijksdienst voor Pensioenen tot wie u zich kunt wenden met vragen in verband met uw pensioenrechten: E-mail: info@rvp.fgov.be, tel: 0800 50 246

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens