NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Organigram

Organigram FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 

Hierboven vindt u het organigram van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, die geplaatst is onder de politieke autoriteit van de minister van Werk.

Bovenaan het organigram staat het Directiecomité, dat geleid wordt door de Voorzitter van het Directiecomité.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg telt vier horizontale administraties die instaan voor de coördinatie en de ondersteuning van de andere administraties:

  • De Diensten van de voorzitter 
  • De Stafdienst Personeel en Organisatie
  • De Stafdienst Informatie - en Communicatietechnologieën
  • De Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Daarnaast telt de FOD zes verticale administraties, met name de zes operationele algemene directies:  

  • De Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen
  • De Algemene Directie Individuele Arbeidsbetrekkingen
  • De Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten
  • De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid
  • De Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk
  • De Algemene Directie Werkgelegenheid en Arbeidsmarkt 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens