NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Diensten van de voorzitter

 

Fax : 02 233 44 88
E-mail : div@werk.belgie.be
Voorzitter van het Directiecomité: Geert De Poorter

Algemene opdracht : bijstaan van de voorzitter van het Directiecomité die de algemene leiding en coördinatie van het departement waarneemt, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD. 

Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Diensthoofd: Christl Bollé

 • De opdrachten vervullen in de FOD die zijn voorgeschreven door de Codex over het welzijn op het werk en door het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming.

Functionaris voor gegevensbescherming  

 
Verantwoordelijke: Norgue Laridon
 • Informatieveiligheid
 • Bescherming van gegevens (GDPR)
 

Afdeling van de strategie en de kwaliteit

Afdelingshoofd: Danny De Baere
 

Cel PMO

Verantwoordelijke: Danny De Baere

 • Opvolging van strategische projecten van de FOD

Cel Quality Assurance

Verantwoordelijke: Danny De Baere

 • Geïntegreerd systeem van kwaliteitsbeheer

Cel interne controle

Verantwoordelijke: Carmo De la Grandière

 • Voorbereiden, coördineren, onderhandelen en opvolgen van de bestuursovereenkomst;
 • Interne controle;
 • Kwaliteitsbewaking.

Cel EMAS

Verantwoordelijke: Haoua Ibra

 • Duurzame ontwikkeling, waaronder EMAS

Afdeling van het algemeen beleid, de coördinatie en de ondersteuning 

Afdelingshoofd: Jo Philips

Directie van het algemeen beleid en de coördinatie 

Verantwoordelijke: Jo Philips

 • Opvolgen Directiecomité en Managementcel
 • Betrekkingen van de administratie met de Koning en de minister;
 • Registreren, doorzenden, coördineren en opvolgen van de dossiers;
 • Administratieve coördinatie van de diensten die onder het gezag van de voorzitter geplaatst zijn;
 • Archiefbeheer;
 • Klachtenbeheer
 • Veiligheidsmachtigingen;
 • Crisiscel;
 • Duurzame ontwikkeling (met inbegrip van EMAS);
 • Diversiteitsbeleid en gendermainstreaming;
 • Kennismanagement.

Directie van de logistiek

Diensthoofd: Philippe Moerenhout

 • Beheer en onderhoud van de gebouwen;
 • Materiële uitrusting van de diensten en interne levering van diensten;
 • Beheer van de cafetaria.

Afdeling van de communicatie en de vertalingen

Afdelingshoofd: Jean-Luc Durieu

Directie van de communicatie

E-mail : dircie@werk.belgie.be 

Diensthoofd: Sandy Deseure

 • Coördinatie van de uitwerking en uitvoering van de communicatie van het departement;
 • Interne, institutionele en event communicatie;
 • Relaties met de media en beheer van de sociale-media-accounts;
 • Monitoring van de media;
 • Vertegenwoordiging van het departement op het vlak van informatie, communicatie en administratieve vereenvoudiging;
 • Advies en bijstand aan de algemene directies inzake communicatie;
 • Concept, realisatie en promotie van publicaties;
 • Voorbereiding en coördinatie van de inhoud van de sites van de FOD;
 • Lay-out van de publicaties en webdesign;
 • Ontwikkeling van de visuele identiteit en advies inzake inrichting van ruimtes.

Directie van de vertalingen

Verantwoordelijken: Corinne Storez en Sophie Vandermensbrugghe

 • Vertaling van elke tekst op vraag van het departement;  
 • Simultaanvertaling tijdens vergaderingen georganiseerd door de diensten van het departement. 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens