NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Tel. : 02 233 41 11
Fax : 02 233 44 02
E-mail : bbc@werk.belgie.be 

Directeur : Jan Morre

Directie van de begroting en de boekhouding 

Adviseur-generaal: Lutgarde Van Cauwenberg


Cel Opmaak en uitvoering van de begroting

 
Attaché : Rachel Grisendi
 • Opmaak van de Algemene uitgavenbegroting en monitoring van de uitgaven 
 • Uitvoering van de Algemene uitgavenbegroting 
 • Goedkeuring van de bestelbonnen in Fedcom 
 • Vereffening van de facturen en schuldvorderingen    

Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

   
Attaché : Rosemary Newton
 • Opmaak van de Rijksmiddelenbegroting en monitoring van de ontvangsten 
 • Boekhoudkundige verrichtingen in het kader van de periodieke en jaarafsluiting 
 • Beheer van de masterdata 
 • Preregistratie van de facturen 
 • In betaling stellen van de onkostenstaten 
 • Opstelling van de besluiten tot toekenning van dotaties en toelagen.  
 • Opvolging van de rekenplichtigen 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Sitemap

AnySurfer, Belgisch kwaliteitslabel voor toegankelijke websites