NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : bbc@werk.belgie.be 

Directeur a.i. : Jackie Van Damme

Directie van de begroting en de boekhouding 

Dienstchef: Rachel Grisendi

Cel Opmaak en uitvoering van de begroting

 
Verantwoordelijke: Rachel Grisendi
 • Opmaak van de Algemene uitgavenbegroting en monitoring van de uitgaven 
 • Uitvoering van de Algemene uitgavenbegroting 
 • Goedkeuring van de bestelbonnen in Fedcom 
 • Vereffening van de facturen en schuldvorderingen    
 

Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

    
Verantwoordelijke: Rosemary Newton
 • Opmaak van de Rijksmiddelenbegroting en monitoring van de ontvangsten 
 • Boekhoudkundige verrichtingen in het kader van de periodieke en jaarafsluiting 
 • Beheer van de masterdata 
 • Preregistratie van de facturen 
 • In betaling stellen van de onkostenstaten 
 • Opstelling van de besluiten tot toekenning van dotaties en toelagen.  
 • Opvolging van de rekenplichtigen 
    

Cel Overheidsopdrachten

Verantwoordelijke: Thibault Degryse
 • Uitvoeren van aankoopprocedures (behalve IT-benodigdheden)
 • Plaatsen van openbare aanbestedingen
 • Invoering van de MIGO
 • Vertegenwoordiging van de FOD in het Netwerk voor strategisch overleg van de federale aankopen
 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens