NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Stafdienst Budget en Beheerscontrole

Tel. : 02 233 41 11
E-mail : bbc@werk.belgie.be 

Directeur : Jan Morre

Directie van de begroting en de boekhouding 

Dienstchef: Lutgarde Van Cauwenberg

Cel Opmaak en uitvoering van de begroting

 
Verantwoordelijke: Rachel Grisendi
 • Opmaak van de Algemene uitgavenbegroting en monitoring van de uitgaven 
 • Uitvoering van de Algemene uitgavenbegroting 
 • Goedkeuring van de bestelbonnen in Fedcom 
 • Vereffening van de facturen en schuldvorderingen    

Cel Boekhouding, ontvangsten en rekenplichtigheid

    
Verantwoordelijke: Rosemary Newton
 • Opmaak van de Rijksmiddelenbegroting en monitoring van de ontvangsten 
 • Boekhoudkundige verrichtingen in het kader van de periodieke en jaarafsluiting 
 • Beheer van de masterdata 
 • Preregistratie van de facturen 
 • In betaling stellen van de onkostenstaten 
 • Opstelling van de besluiten tot toekenning van dotaties en toelagen.  
 • Opvolging van de rekenplichtigen 
    

Cel Gelijke kansen 

Verantwoordelijke: Tine Claus 

 •  Ondersteuning van de minister of staatssecretaris die de gelijkheid van kansen in zijn / haar bevoegdheid heeft 
 • Medewerking aan het ontwerpen van wetteksten en reglementering met betrekking tot het beleidsdomein Gelijke kansen (uitgezonderd gender) 
 • Bijdrage aan de correcte interpretatie van wetten en reglementering  
 • Opvolging van de ontwikkelingen binnen het anti-discriminatierecht en gelijke kansenbeleid, zowel op Belgisch, Europees als internationaal niveau  
 • Rapportering aan nationale en internationale instellingen 

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens