NL | FR | EN | DE
Contact | Nieuws | Nieuwsbrief | Geavanceerd zoeken     .be
Naar Startpagina
Zoeken

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen - 10 december 2010

Nieuwsbrief preventie zware ongevallen

10 december 2010

Beste,

U kan op onze website onder de rubriek Publicaties in ontwikkeling de discussieversie van het nieuwe inspectie-instrument “Opslag van ontplofbare stoffen” vinden.

Gedurende een periode van ongeveer drie maanden kan iedereen zijn opmerkingen en suggesties bij dit discussiedocument per e-mail overmaken aan de betrokken inspectiediensten. U kan dit doen via het e-mailadres van de contactpersoon dat bij het document vermeld wordt op de webpagina. Gedurende de inspraakperiode zal de discussieversie van het inspectie-instrument “Opslag van ontplofbare stoffen” niet voor inspecties gebruikt worden.

De inspraakperiode wordt afgesloten met een overlegvergadering waarin geïnteresseerden hun opmerkingen en bedenkingen kunnen bespreken met het projectteam dat het inspectie-instrument heeft ontwikkeld. Na de inspraakperiode zal het document worden afwerkt en officieel gepubliceerd.

De overlegvergadering voor het inspectie-instrument “Opslag van ontplofbare stoffen” zal plaatsvinden op 3 maart 2011 van 09u30 tot 12u00 in het gebouw van de FOD WASO aan het Zuidstation, Ernest Blerotstraat, 1070 Brussel.

Wie aan de vergadering wil deelnemen wordt verzocht zich in te schrijven vóór 22 februari 2011 door een e-mail te sturen naar de contactpersoon voor het betrokken document. Wij verwachten eveneens dat de deelnemers ten laatste tegen 22 februari 2011 de vragen en opmerkingen die ze willen aan bod laten komen in de vergadering naar deze contactpersoon opsturen.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Afdeling van het toezicht op de chemische risico's van de
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
E. Blerotstraat, 1 - 1070 Brussel
e-mail: crc@werk.belgie.be 
www.werk.belgie.be/acr.aspx

Verantwoordelijke uitgever: Pierre-Paul Maeter
©FOD WASO 2010 - Privacy 

Wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen? Schrijf u dan uit op de nieuwsbriefpagina.

Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg - Gebruiksvoorwaarden - Sitemap - Bescherming van persoonsgegevens